Открита процедура 00530-2017-0108 „Продължаване правото на ползване на налични в НАП софтуерни лицензи в пет самостоятелни обособени позиции…"

Към началото