Пряко договаряне „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

.

 

Пряко договаряне „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“
Към началото