Пряко договаряне 00530-2017-0035 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

Към началото