Пряко договаряне 00530-2017-0058 „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

 

Пряко договаряне 00530-2017-0058 „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“
Към началото