Пряко договаряне 00530-2017-0073 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за ТД на НАП Бургас, офис за обслужване Ямбол“

Към началото