Пряко договаряне 00530-2017-0093 „Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, представляващо основен ремонт на площадкова канализационна мрежа в предоставен за управление на НАП поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. „Майор Узунов“ №19“

Пряко договаряне 00530-2017-0093 „Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, представляващо основен ремонт на площадкова канализационна мрежа в предоставен за управление на НАП поземлен имот с адрес: гр. Русе, ул. „Майор Узунов“ №19“
Към началото