Публикувано е ръководство за изготвяне и подаване на Интрастат декларации в режим онлайн

Публикувано е

 Ръководство на потребителя за изготвяне и подаване на Интрастат декларации 

 

В него са описани стъпките за изготвяне на месечни и коригиращи декларации в режим онлайн и тяхното подаване.

 

Рубрика Интрастат – Софтуер и ръководство за ползване

Публикувано е ръководство за изготвяне и подаване на Интрастат декларации в режим онлайн
Към началото