Публично състезание "Доставка, демонтаж, монтаж, пускане в експлоатация и пълно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок на асансьорна уредба в сграда, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ №31“

.

 

Публично състезание "Доставка, демонтаж, монтаж, пускане в експлоатация и пълно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок на асансьорна уредба в сграда, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ №31“
Към началото