Публично състезание 00530-2017-0029 „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт при необходимост (включително доставка на резервни части, материали и консумативи) на асансьори, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Русе, Търговище и Шумен”

 

Публично състезание 00530-2017-0029 „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт при необходимост (включително доставка на резервни части, материали и консумативи) на асансьори, находящи се в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Русе, Търговище и Шумен”
Към началото