Публично състезание 00530-2017-0032 "Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в град Стара Загора, съгласно приложените спецификации"

.

Публично състезание 00530-2017-0032 "Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в град Стара Загора, съгласно приложените спецификации"
Към началото