Публично състезание 00530-2017-0033 "Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, включващо проектиране и изпълнение на основен ремонт на административна сграда на НАП с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111"

 

Публично състезание 00530-2017-0033 "Извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ при изпълнение на строителство, включващо проектиране и изпълнение на основен ремонт на административна сграда на НАП с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111"
Към началото