Публично състезание 00530-2017-0036 „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори (включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи), обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Пловдив, според зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката” в пет обособени позиции…"

 

Публично състезание 00530-2017-0036 „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори (включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи), обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Пловдив, според зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката” в пет обособени позиции…"
Към началото