Публично състезание 00530-2017-0042 „Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в град Пазарджик, съгласно приложените спецификации”

 

Публично състезание 00530-2017-0042 „Извършване на услуги по техническо обслужване и ремонт, вкл. доставка и монтаж на необходимите части, принадлежности и консумативи за служебните автомобили на ТД на НАП Пловдив, обслужващи структурите на НАП в град Пазарджик, съгласно приложените спецификации”
Към началото