Публично състезание 00530-2017-0052 “Техническо обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, материали, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ) за един брой служебен автомобил на ТД на НАП Бургас – товарен автомобил марка “Пежо“, модел “Експерт“

Публично състезание 00530-2017-0052 “Техническо обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, материали, консумативи и принадлежности (без годишен технически преглед и без пътна помощ) за един брой служебен автомобил на ТД на НАП Бургас – товарен автомобил марка “Пежо“, модел “Експерт“
Към началото