Публично състезание 00530-2017-0053 „Услуги по техническо обслужване и ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за леки и товарни автомобили, предоставени на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен по обособени позиции”

 

Публично състезание 00530-2017-0053 „Услуги по техническо обслужване и ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за леки и товарни автомобили, предоставени на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен по обособени позиции”
Към началото