Публично състезание 00530-2017-0057 „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори /включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи/, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Пазарджик, и Пловдив, според зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката” с 2 обособени позиции…"

 

 

Публично състезание 00530-2017-0057 „Извършване на абонаментна поддръжка и ремонт на пътнически и товарни асансьори /включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи/, обслужващи административните сгради на ТД на НАП Пловдив в градовете Пазарджик, и Пловдив, според зададените технически параметри и приложените технически спецификации на поръчката” с 2 обособени позиции…"
Към началото