Публично състезание 00530-2017-0085 „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части (без допълнително оборудване) за нуждите на ТД на НАП Велико Търново”

Публично състезание 00530-2017-0085 „Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части (без допълнително оборудване) за нуждите на ТД на НАП Велико Търново”
Към началото