Публично състезание 00530-2017-0089 „Абонаментно поддържане и ремонт (включително доставка на резервни части, възли, материали и консумативи) на асансьорни уредби, монтирани в сгради, управлявани от НАП“

Публично състезание 00530-2017-0089 „Абонаментно поддържане и ремонт (включително доставка на резервни части, възли, материали и консумативи) на асансьорни уредби, монтирани в сгради, управлявани от НАП“
Към началото