Публично състезание 00530-2018-0074 „Абонаментно обслужване, текущ и авариен ремонт на системите за видеонаблюдение в административната сграда на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и в частта от административна сграда, предоставена за управление на НАП /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, гр. София, ул. „Врабча” № 23. Поддръжка и ремонт на системата за контрол на достъп в административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“

Публично състезание 00530-2018-0074 „Абонаментно обслужване, текущ и авариен ремонт на системите за видеонаблюдение в административната сграда на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и в частта от административна сграда, предоставена за управление на НАП /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, гр. София, ул. „Врабча” № 23. Поддръжка и ремонт на системата за контрол на достъп в административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“
Към началото