Новини

Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари

Данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата – както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно […]

Открита процедура „Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ, на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“, в две обособени позиции

.

Открита процедура 00530-2019-0090 „Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ, на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков” № 29“, в две обособени позиции

Решение, обявление и документация по ОП 03.01.2020 Връзка към АОП

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2019 година

През 2020 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти). За да […]

Важно! Годишно приключване в НАП в периода 1-9 януари 2020 г.

В периода от 1 до 9 януари 2020 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2019г. и превключване работата на информационните системи за 2020 г. ==> Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите: a. Могат да подадат своята декларация чрез електронната услуга със стартирането […]

Стотици инспектори на НАП проверяват зимните курорти

Обичайната контролна кампания започва Национална агенция за приходите в зимните курорти. Стотици инспектори на НАП ще извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите. Ще се следи и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти. На постоянно наблюдение са подложени също борси и тържища в […]

Договаряне без предварително обявление 00530-2019-0089 „Доставка на топлинна енергия от районна централа за нуждите на ТД на НАП София, обхващаща административни сгради на територията на гр. София”

Решение № 10/20.12.2019 г. за откриване на процедура по ОП 20.12.2019 Връзка към АОП

НАП излъчи семинара "Данъци и осигуряване 2020"

Националната агенция за приходите проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, както и изисквания и крайни срокове към бизнеса, регламентирани в Наредба Н-18. Семинарът беше излъчван на живо в канала на приходната агенция в YouTube. Пълен запис от събитието може да видите, тук: https://www.youtube.com/watch?v=ZViK-wqIdjQ По време на семинара бяха представени най-новите промени в […]

Публично състезание 00530-2019-0088 „Абонаментно поддържане и ремонт на асансьoр, включително доставка на резервни части, находящ се в административната сграда на Офис Видин при ТД на НАП Велико Търново“

Решение №37/19.12.2019г., обявление и документация по ОП 19.12.2019 Линк към АОП

Към началото