Oткрита процедура „Oхрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на сгради, предоставени за съхранение от ТД на НАП Велико Търново по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП“

.

Oткрита процедура „Oхрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на сгради, предоставени за съхранение от ТД на НАП Велико Търново по силата на чл. 3, ал. 1, т. 13 от ЗНАП“
Към началото